Demit fasada

Co-mont Crna Gora

Demit fasade

Demit fasada ili termo fasada ima jako važnu ulogu, pored estetske funkcije, tu je i toplotna zaštita. Ona predstavlja termoizolacioni sistem sa nizom prednosti od kojih je glavno smanjenje troškova klimatizacije objekta ( grijanje, hladjenje prostorija). Materijali koji se koriste prilikom prilikom izgradnje demit fasade su relativno laki pa ne opterećuju dodatno samu konstrukciju objekta.

PREDNOSTI DEMIT FASADE :

  • Ušteda do 40% u troškovima klimatizacije
  • Osigurava prijatne uslove boravka u prostorijama objekta – zimi je toplo, ljeti je hladno
  • Izrada je veoma brza i osigurava dug životni vijek fasade
  • Pored toplotne izolacije ona je ujedno i zvučna izolacija
  • I na kraju ali ne i najmanje važno, daje vam mogućnost lijepog dekorisanja eksterijera sa razlicitim nijansama boja i detalja koji daju odličan izgled objekta.

Ugradnja
demit fasade
u 8 koraka

1

Prvi korak u izgradnji demit fasade jeste ugradnja metalne ugaone nivelacione lajsne po krajnjem donjem obodu fasade. Izuzetno je bitno da se lajsna postavi savršeno ravno jer će ona dirigovati postavku termoizolacije i kasnije fasade. Nakon ugradnje lajsne je preporučivu izvršiti razmjeravanje i obelježavanje fasade putem kanapa putem čega se daje okvir za izvođenje savršeno ravne fasade.

2

Priprema ploča termoizolacije – postavka lijepka duž kompletnog oboda ploča termoizolacije. Izostavljanje nanošenja lijepka po obodu ploča izolacije je najčešća stvar koju majstori izostavljaju i koja u najvećem broju slučajeva uzrokuje pucanje i odlepljivanje fasade. Stoga je izuzetno bitno potrošiti neznatno više vremena i ispoštovati proceduru do kraja.

3

Postavka ploča termoizolacije – ploče stiropora se na zid postavljaju lijepljenjem pri čemu se vodi naročita pažnja da se ploče lijepe na istom nivou odnosno da jedna ne izlazi iz ravni zida u odnosu na drugu. Spojevi ploča se u različitim redovima NE SMEJU poklapati već se izvodi smicanje spojnica u različitim redovima. Nakon lijepljenja ploča termoizolacije se vrši njihovo dodatno pričvršćivanje za zid putem plastičnih tiplova. U slučaju postavke termoizolacije za Y-tong blokove, neophodno je koristiti specijalne tiplove jer će u protivnom doći do krunjenja tj. nastanka naprsnuća u strukturi blokova. Neophodno je koristiti minimum šest (6) tiplova na svakih kvadratni metar (1m2) termoizolacije. Nakon postavke svih ploča termoizolacije se vrši brušenje ploča i spojnica kako bi se dobila homogena i ravna površina.

4

Postavljanje prvog sloja lepka preko ranije obrušenih i sređenih ploča termoizolacije. Preko postavljenog prvog sloja lepka je poželjno na uglovima zidova kao i na uglovima prozora postaviti specijalne ugaone PVC profile. Ovi profili omogućavaju kvalitetniju obradu ivica i istovremeno obezbeđuju dužu trajnost ćoškova uz sprečavanje krunjenja što često narušava estetiku fasade.

5

Postavljanje zaštitne mrežice za armiranje preko prvog sloja lijepka. Mrežica za armiranje se postavlja na taj način da se gletaricom u potpunosti uranja u prvi sloj lepka. Ovo je dodatna stvar koju radnici često zanemaruju a koja uz neadekvatno lijepljenje ploča termoizolacije redovno uzrokuje nastanak prslina i pukotina na površini fasade. Dakle neophodno je mrežicu u potpunosti uroniti u prvi sloj lijepka. Inače, trake mrežice se spajaju na preklop i to minimum 15cm. Stoga je u startu neophodno pribaviti veću površinu mrežice nego što je to površina fasade (nabaviti 10-15% veću površinu).

6

Postavljanje drugog sloja liijepka preko adekvatno ugrađene mrežice.

7

Nanošenje završnog sloja fasade preko drugog sloja lepka. Prije nanošenja završnog sloja je neophodno sačekati da se drugi sloj lepka adekvatno osuši u vremenu trajanja po uputstvu proizvođača.

8

Postavljanje zavrsnog sloja fasade (bavalita) u boji po želji investitora.

Zainteresovani ste za saradnju, Pridružite se Našem timu

Kontaktirajte nas i postavite nam pitanja